4-godišnja garancija

 


USLOVI 4-GODIŠNJE GARANCIJE NA NOVIM PEUGEOT PUTNIČKIM VOZILIMA
Dodatna garancija uvoznika na 2 godine fabričke garancije

Od 1.9.2011 za sva nova vozila iz Peugeot game putničkih modela važi besplatna 4-godišnja garancija kojom su pokriveni svi kvarovi i neispravnosti kao u fabričkoj 2-godišnjoj garanciji

3.i 4. godina garancije nije fabrička garancija od strane kompanije Automobiles Peugeot. To je garancija koju omogućava kompanija VERMONT generalni uvoznik i distributer Peugeot proizvoda za BiH.

Garancija u 3. i 4. godini se odnosi na sve stavke koje su uključene u redovnu fabričku garanciju od 2 godine. Fabrička dvogodišnja garancija na potrošne dijelove koja je ograničena određenom kilometražom, ostaje pod istim uslovima – za te dijelove nema produžavanja granice kilometraže u 3. i 4. godini. Sve neispravnosti na vozilu koje su pokrivene fabričkom dvogodišnjom garancijom a nastale su u 3. i 4. godini garancije mogu se servisirati samo u okviru ovlaštene mreže Peugeot servisa u BiH (ukoliko se neispravnost na vozilu desi izvan teritorije BiH intervencija u ovlaštenom Peugeot servisu van BiH se može vršiti samo uz prethodnu konsultaciju klijenta sa stručnim osobljem firme gdje je predmetno vozilo kupljeno). Sve intervencije u 3. i 4. godini garancije koje se urade izvan ovlaštenog Peugeot servisa (bilo da se radi o servisu unutar ili van granica BiH) neće biti priznate i klijent će snositi sve troškove nastale iz ovog vida intervencije. Ovakvom intervencijom klijent na svom vozilu gubi pravo na garanciju.


Garancija od 4 godine je ograničena ukupnom kilometražom od 100.000 km i važi za sve Peugeot putničke modele (sa izuzetkom modela 206 Sedan, vozila koja su naknadno atestirana kao dostavna, vozila koja su dostavna a naknadno atestirana kao putnička).

Do 2 godine korištenja vozila važe uslovi fabrički garancije bez ograničenja kilometraže. U  nastavku primjeri, koji objašnjavaju slučajeve u kojim se PRIHVATA ili NE PRIHVATA garancija:

  1. Vozilo starosti 1,8 god sa kilometražom od 183.000 km – PRIHVATA se garancija
  2. Vozilo starosti 2,6 god sa kilometražom od 115.000 km – NE PRIHVATA se garancija
  3. Vozilo starosti 3,2 god sa kilometražom od 95.000 km – PRIHVATA se garancija

Primjeri raspolaganja klijenta na pravo korištenja usluge besplatnog šlepanja do najbližeg ovlaštenog Peugeot servisa u slučaju kada vozilo zbog nastalog kvara (kvar koji je definisan uslovima fabričke garancije) nije u pokretnom stanju, i to za:

  1. Vozilo starosti 1,8 god sa kilometražom od 183.000 km – RASPOLAŽE pravom na uslugu besplatnog šlepanja UNUTAR i VAN okvira granica BiH
  2. Vozilo starosti 2,6 god sa kilometražom od 115.000 km – NE raspolaže pravom na uslugu  besplatnog šlepanja UNUTAR i VAN okvira granica BiH
  3. Vozilo starosti 3,2 god sa kilometražom od 95.000 km – RASPOLAŽE pravom na uslugu besplatnog šlepanja UNUTAR i VAN okvira granica BiH.

NAPOMENA: Besplatno šlepanje se primjenjuje pod istim uslovima (kvarom) kao i kod fabričke garancije. Kod kvarova koji su se desili van granica BiH u 3. ili 4. godini garancije stručno osoblje Peugeot BiH ima pravo odlučiti da li će se kvar na vozilu sanirati u servisu u zemlji gdje se kvar desio ili će se vozilo šlepati do ovlaštenog servisa u BiH. U nijednom od navedena dva slučaja klijent NE snosi troškove šlepanja. Usluga besplatnog šlepanja važi isključivo ukoliko klijent pozove pozivni centar Peugeot Asistencije koji je predviđen u ovom ugovoru i nalazi se u nastavku. Peugeot asistencija broj telefona: + 387 (0)80 02 02 16

Za sve kupce novih Peugeot putničkih vozila kojima 4 godine garancije nije dovoljno, obezbjeđena je mogućnost doplate za 5 godinu garancije.

Za sve kupce koji su već u posjedu Peugeot vozila mlađih od 18 mjeseci i nisu prešla preko 30.000km obezbjeđena je mogućnost produženja garancije i do 5 godina (Izuzetak su taxi vozila, ambulantna vozila, vozila auto škola). Za vrijeme trajanja produžene garancije Peugeot Asistencija je dostupna 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici.
BROŠURA I CJENOVNIK - PRODUŽENA GARANCIJA (PDF 880kb) >>


-->