Peugeot Garancije

 


Garancija protiv korozije


Uz dvogodišnju ugovornu garanciju, proizvođač za vozila PEUGEOT daje i garanciju protiv korozije koja bi nastala sa unutrašnje strane ka spoljašnjosti karoserije, od datuma isporuke koji je naveden na "Garantnoj potvrdi" koja je dostavljena klijentu, i to za sledeći period:


• 12 godina za sva putnička vozila (osim za EXPERT Combi i BOXER Combi) i 806 i transformisana putnička vozila,


• 6 godina za sva dostavna vozila, uključujući EXPERT Combi i BOXER Combi.


Garancija protiv korozije pokriva:


Popravku ili zamjenu dijelova progriženog lima, za koje je proizvođač ili njegov Ovlašteni Predstavnik utvrdio da su oštećeni, kao i odgovarajuće troškove rada. Garancija se primjenjuje pod uslovom da je vozilo uvijek popravljano u Ovlaštenim Servisima mreže PEUGEOT i da je klijent u odgovarajućem periodu u okviru navedenih servisa izvršio redovne servise kako je naznačeno u knjižici "Redovni servisi Peugeot" kao i da je vratio u prvobitno stanje eventualna oštećenja vozila.


Garancija protiv korozije ne pokriva:


• oštećenja nastala usljed zanemarivanja ili nepoštovanja preporuka proizvođača od strane korisnika vozila,


• oštećenja nastala u okolnostima koje nisu navedene u ugovornoj garanciji,


• oštećenja nastala uništenjem antikorozivne zaštite do kojih je došlo nekom dodatnom obradom koja nije predviđena planom održavanja,


• rđu koja se pojavila usljed montiranja dodatne opreme koju nije odobrio proizvođač i/ili zato što ona nije ugrađena uz poštivanje uputstava proizvođača,


• korpe i površine za prevoz kod dostavnih vozila, kao ni transformacije karoserije izvršene na osnovnoj verziji vozila,


• točkove i mehaničke dijelove koji nisu sastavni dio karoserije.


Opravke izvršene u skladu sa garancijom protiv korozije na dijelovima gde je došlo do probijanja rđe, moraju biti izvršene u ovlaštenim servisima mreže PEUGEOT. U slučaju preprodaje, novi vlasnik uživa pravo na ovu garanciju do dana njenog isticanja, na šest ili dvanaest godina, u zavisnosti od vozila, odnosno do datuma navedenog u "Garantnoj potvrdi" pod uslovom da su svi vlasnici vozila ispunjavali uslove u kojima je ova garancija važeća.


Garantne napomene:


Davalac garancije je dužan da, u garantnom roku, izvrši uslugu održavanja ili popravke vozila u roku od 45 dana od dana prijema zahtjeva za izvršenje tih usluga. Navedeno važi za sve neispravnosti koje spadaju u prethodno navedene uslove garancije. Reklamacija kupca može biti predmet navedene garancije samo ako je prijavljena u važećem roku. Mjerodavnom prijavom se smatra radni nalog otvoren u Ovlaštenom Servisu. Održavanje vozila u mreži Ovlašćenih Servisa i rezervne dijelove proizvođač obezbeđuje u toku sedam godina poslije prestanka proizvodnje određenih modela vozila.-->