/image/60/6/peugeot_par_2015_150_fr2.75606.jpg

PEUGEOT PARTNER Tepee

SIGURNOST

Sa svojom modernom opremom Partner Tepee osigurava veću sigurnost vozača i njegovih saputnika.

KAMERA ZA VOŽNJU UNAZAD

/image/40/1/peugeot_par_2015_394_fr.255401.jpg

Kamera za pomoć kod vožnje unazad I se automatski pali kod stavljanja u rikverc. Vozač može smjer vožnje vidjeti na 7-inčnom ekranu na dodir i tako sigurnije izvede željeni manevar.

ACTIVE CITY BRAKE

/image/39/6/peugeot_par_2015_089_fr.255396.jpg
/image/62/7/peugeot_par_2015_143_fr2.75627.jpg

Active City Brake (automatsko kočenje u mjestu u slučaju opasnosti od sudara)I je sistem koji zadire u rad kočnica. Kad vozilo vozi po gradu brzinom do 30 km/h, sistem smanjuje opasnost od sudara, to jest ozbiljnost posljedica sudara kad vozač ne reagira na vrijeme.

POMOĆ KOD PARKIRANJA UNAPRIJED I UNAZAD

/image/39/7/peugeot_par_2015_090_fr.255397.jpg

Zvučna i vizualna pomoć kod parkiranja registruje sve prepreke u blizini vozila kad njime izvodite razne manevre. Može funkcionisati u kombinaciji sa kamerom za pomoć kod vožnje unazad I za sasvim jednostavno parkiranje!

GRIP CONTROL®

/image/61/8/peugeot_par_2015_256_fr2.75618.jpg
/image/39/8/peugeot_par_2015_092_fr.255398.jpg

Grip control®I poboljšava vučnu snagu vozila Partner Tepee Outdoor zahvaljujući sistemu za upravljanje proklizavanjem pogonskih točkova. Pomoću rotirajućeg dugmeta na instrument tabli možete izabrati između načina vožnje po snijegu, blatu i pijesku, ESP Standard ili ESP OFF načina. Kod svakog izabranoga načina vučna se moć prilagodi terenu za još više avanturističke vožnje.

SISTEM ZA POMOĆ PRI KRETANJU NA UZBRDICI

Sistem za pomoć pri kretanju na uzbrdici vozilo momenat zadrži na mjestu kada je na usponu s nagibom većim od 5% sa uključenom brzinom za vožnju unazad ili brzinom za vožnju prema naprijed. Vozaču tako osigura dovoljno vremena da pomakne nogu sa pedale za kočnicu na pedalu za gas.

ESP

/image/40/0/peugeot_par_2015_507_fr.255400.jpg

Sistem ESPI je kombinacija dinamične kontrole stabilnosti (CDS) i sistema za upravljanje proklizavanjem pogonskih točkova (ASR).
Dinamična kontrola stabilnosti (CDS) brine za detekciju bilo kakvog prejakog ili preslabog načina upravljanja i uvodi korekcije da bi vozilo zadržalo smjer u kojem se vozač prvobitno želio kretati. Sistem za upravljanje proklizavanjem pogonskih točkova zadire u kontrolu motora i kočnica i tako zadržava prianjanje i kontrolu nad vozilom u svim situacijama.

TEMPOMAT / LIMITATOR BRZINE

/image/39/9/peugeot_par_2015_371_fr.255399.jpg

TempomatI održava konstantnu brzinu bez da vozač pritišće na pedale za gas, a limitator brzine osigurava da vozilo ne prekorači zadanu brzinu.

PREDNJE MAGLENKE SA FUNKCIJOM STATIČKOG OSVJETLJENJA PRI SKR

Za veću sigurnost i bolju preglednost nad cestom svjetlosni snop prednjih maglenki osvjetljava unutrašnjost krivine kad je brzina vozila manja od 40 km/hI. Takvo dodatno osvjetljenje je naročito korisno u gradskoj vožnji, na raskršćima, na veoma krivudavim cestama i kod parkiranja

.