ODRŽIVI RAZVOJ

DIZAJN

/image/81/2/peugeot-208-2019-450-fr.668812.jpg

INOVACIJE I ČISTE TEHNOLOGIJE

PEUGEOT-ovi timovi nastoje ograničiti svoj utjecaj na okolinu od faze razvojnog dizajniranja vozila do isteka njihovog roka trajanja. Osim poštovanja ekoloških standarda, Peugeot nastoji da bude primjer ostalima na području održive mobilnosti, zato ulaže mnogo sredstava u smanjenje ekološkog otiska svojih vozila.

TEHNOLOGIJE ZA SMANJENJE POTROŠNJE GORIVA I EMISIJA ŠTETNIH MATERIJA

PEUGEOT aktivno sarađuje na području optimizacije benzinskih i dizelskih pogonskih sklopova (uključujući razvoj sistema Stop and Start). S tehnologijom Hybrid4 spojili su dizelske motore HDI i električni pogon. PEUGEOT e-208 i najnoviji PEUGEOT e-2008, imaju 100 % električni pogon za odgovornu urbanu mobilnost.

ZELENI MATERIJALI

Grupacija PSA nastoji da učvrsti vodeću poziciju koju ima u ovoj oblasti sa prosječno 30 % zelenih materijala po vozilu (reciklirani materijali, polimeri na bazi zelenih materijala, ...). Naravno, nije potrebno posebno naglašavati da su svi novi materijali odabrani u skladu sa zahtjevima za kvalitetom i sigurnošću. Grupacija PSA posebnu pažnju posvećuje upotrebi zelenih materijala u polimerima. Tu spadaju reciklirana plastika, prirodna vlakna ili bio materijali (polimeri dobijeni iz obnovljivih izvora). Koristeći ove materijale uspjeli smo smanjiti količinu plastike fosilnog izvora i istovremeno diversificirati djelatnosti podružnica za recikliranje plastičnih dijelova.

EKOLOŠKI DIZAJN

/image/81/6/ap-2018-client-cas-ccs-customer-cas-ccs-002.668816.jpg

DIZAJN USMJEREN U ODRŽIVI RAZVOJ

Na području razvoja produkata, PEUGEOT-ova strategija recikliranja zasniva se na dvije ključne smjernice:

 • dizajn usmjeren u održivi razvoj,
 • razvoj i uvođenje ciklusa materijala za proizvodnju vozila.
RECIKLIRANJE avta

POTPUNA ODGOVORNOST ZA PROIZVODE:

Razvoj:

 • ocjena životnog ciklusa,
 • izbor materijala usmjeren u održivi razvoj.

Proizvodnja:

 • upotreba recikliranih materijala (reciklirane sirovine).

Upotreba:

 • uklanjanje otpadaka od strane koncesija (upravljanje otpadom),
 • rezervni dijelovi.

Prerada:

 • prerada vozila,
 • uklanjanje zagađivača iz vozila i prethodna obrada,
 • evropska direktiva o isluženim vozilima.

Budući da nastojimo osigurati da svi PEUGEOT-ovi proizvodi ispunjavaju naše zahtjeve u pogledu recikliranja, svi PEUGEOT-ovi razvojni timovi moraju se pridržavati smjernica za "recikliranje/preradu".
Pomoću ovog procesa inženjeri mogu ocijeniti da li će se elementi, sastavni dijelovi itd., na kraju roka trajanja moći jednostavno reciklirati ili ne.

EKOLOŠKI DIZAJN

 • izbor materijala usmjeren u održivi razvoj,
 • smanjenje zagađenja,
 • prethodna obrada.

PEUGEOT već duže vrijeme koristi reciklirane materijale koje nazivamo i "reciklirani proizvodi" i od tada njihova upotreba neprestano raste. Grupacija PSA i dalje nastoji poštovati svoju posvećenost u proizvodnji vozila koja sadrži 30 % recikliranih materijala ili bio materijala. S tehničkog aspekta, uloženi su i veliki napori u povećanje količine upotrjebljenih recikliranih materijala.


Reciklirani proizvodi moraju ispunjavati iste tehničke zahtjeve kao i originalni proizvodi. Reciklirani materijali uvijek imaju prednost, ako ne povećavaju cijenu sastavnog dijela. Kvalitet nikad nije ugrožen. Naš tim za recikliranje ulaže znatne napore za održavanje kvalitetnog estetskog izgleda, mehaničke i toplotne stabilnosti, a također i za ispunjavanje standarda o učinkovitosti.

Naši reciklirani materijali faktički imaju toliko visoki kvalitet da se danas mogu koristiti kako za vidljive dijelove tako i za skrivene dijelova PEUGEOT-ovih vozila.

PROIZVODNJA

/image/81/3/peugeot-ndp-1506pb-conseilentretien-02.9462.43.668813.jpg

CERTIFIKAT ISO 14001

Do danas su svi naši proizvodni pogoni dobili certifikat ISO 14001. Za dobijanje ovog standarda (dodjeljuje se od 1996. godine) sve tvornice moraju uvesti nadzor postupaka, kontrolu i mjerenje utjecaja procesa na okolinu. Upotreba certifikata obavezuje svo osoblje na konstantno usavršavanje, koje im je omogućeno zahvaljujući odgovarajućoj obuci u oblasti zaštite okoline.

TVORNIČKO OBNOVLJENI DIJELOVI: VISOKOKVALITETNO RJEŠENJE

Da li morate zamijeniti bilo koji sastavni dio na svom PEUGEOTU? Ako da, ne zaboravite da i vi možete pomoći u smanjenju njegovog utjecaja na okolinu tako što izaberete tvorničko obnovljene rezervne dijelove. U pitanju su dijelovi koji su obnovljeni po izuzetno strogom postupku obnove u sklopu kojeg se koriste istrošeni dijelovi dobijeni sa vozila marke PEUGEOT. Ovi dijelovi dobijaju istu garanciju proizvođača kao što važi za nove rezervne dijelove.

CJENOVNO PRIHVATLJIVO I EKOLOŠKO RJEŠENJE

Zašto ne biste vašem PEUGEOT-u produžili rok trajanja i osigurali mu i dalje potpuno besprijekorno stanje, sve to za umjerene troškove koji su u potpunosti prilagođeni starosti vašeg vozila. Štoviše, time ćete se pridružiti našoj strategiji zaštite okoline, recikliranja i ograničavanja otpadaka vozila.

EKOLOŠKI PRIHVATLJIVO UPRAVLJANJE ISLUŽENIM PROIZVODIMA

RECIKLIRANJE ISLUŽENIH VOZILA u EU

Prije nekoliko godina Peugeot je sklopio partnersku saradnju u EU s ovlaštenim poduzećima za razgradnju vozila koja se bave s preuzimanjem i obradom automobila svih robnih marki nakon isteka njihovog roka trajanja pod najboljim ekološkim uvjetima. Sve to u cilju kako bi postigli 95 % recikliranost vozila i najmanje 85 % ponovnu upotrebu dijelova i recikliranja materijala.

/image/81/7/ap-2018-autour-du-vehicule-client-around-the-client-vehicle-003.668817.jpg

Vraćanje isluženog vozila PEUGEOT

(postupak se odnosi na slučaj Francuske)

Preuzimanje
Posljednji vlasnik predaje isluženo vozilo jednom od naših partnerskih poduzeća za preuzimanje takvih vozila. Nakon pregleda vozila, naš partner izdaje propisanu potvrdu o uništenju vozila.

Prethodna obrada i uklanjanje zagađivača iz vozila
Prvo se uklanja akumulator i isključuju sigurnosni jastuci. Naš partner za preuzimanje vozila zatim iz isluženog vozila ukloni sve zapaljive materije i ostale tekućine. To uključuje motorno ulje, tekućinu mjenjača, kočionu tekućinu, tekućinu za hlađenje i sredstvo za klima uređaj.

Razgradnja
U sklopu sljedećeg koraka, rastavljaju se svi sastavni dijelovi i sistemi da bi se prodali kao korišteni dijelovi odnosno upotrijebili kao osnova za tvorničko obnovljene dijelove. Ako je ekonomski izvodljivo, materijale poput plastike i stakla uklone za potrebe recikliranja.

Mjesto skladištenja
Skupljaju se ekološki opasne materijale, a zatim se šalju specijaliziranim poduzećima koja ocijene jesu li prikladni za recikliranje ili uništenje.

Drobilica
Prethodno obrađene islužene karoserije pošalju u drobilicu koja islužena vozila razdrobi na sitne dijelove i razvrstava ih prema tome jesu li prikladni za recikliranje ili preradu.

Tehnologije nakon drobljenja
Tako razvrstane dijelove zatim obrađuju s različitim tehnologijama (magnetna, Foucaultova struja, plovidbenost) kako bi se iz njih odvojile čestice materijala koje se mogu koristiti kao sekundarne sirovine.

Recikliranje/prerada/odlaganje otpadaka
Čestice materijala koje nastanu u drobilici i koje nakon drobljenja obrađuju s posebnim tehnologijama mogu se reciklirati (na primjer za zamjenu uglja u visokim pećima ili za sušenje blata u uređajima za pročišćavanje) ili preraditi u cementnoj industriji. S ovim postupkom se može preraditi 95 % vozila i znatno smanjiti količina otpadaka koje odvozimo na odlagališta.