Paket Baterija

/image/94/4/peugeot-ndp-1506pb-batterie.189944.jpg

PAKETI BATERIJA

'Osobine ovog plana trebaju se prilagoditi podružnici u skladu sa izborom cijene "Od" koju on odabere da promovira.
Stoga je donji tekst samo PRIMJER:

  • Pregled Vaše baterije prije bilo kakve zamjene. 
  • Baterija (dvogodišnja garancija). 
  • Rad za pričvršćivanje
  • Vizuelni pregledi od strane stručnjaka firme PEUGEOT
  • Izvještaj tehničara

ŠTA TREBATE ZNATI

BATERIJE

Baterija je dio sistema za punjenje Vašeg vozila, uz elektropokretač i alternator. Ona pruža energiju potrebnu za električne i elektroničke komponente za funkcije poput svjetala, oštrica brisača vjetrobrana, sata, uređaja za odleđivanje i radija. Baterija se puni kad motor radi i donosi energiju kad god je to potrebno.

ORIGINALNI DIJELOVI PEUGEOT

PROIZVOĐAČEVI ZAHTJEVI VEZANI ZA KVALITET
Originalni dijelovi zadovoljavaju iste standarde i specifikacije ispitivanja kao dijelovi postavljeni na vozilu kada napusti tvornicu. Peugeot originalni dijelovi koriste prave kvalitetne materijale. Oni duže drže Vaše vozilo pouzdanim i sigurnim. Oni garantuju da su samo najkvalitetniji dijelovi postavljeni na vaš PEUGEOT.

NAŠI KOMENTARI

/image/33/0/508-1407pc008.10081.6.196330.jpg

ALL-INCLUSIVE CIJENA

PEUGEOT planovi uključuju dijelove i garanciju rada tokom jedne godine. Cijena je identična ponudi i datoj procjeni. Nema iznenađenja, a cijena se drži pod kontrolom.

/image/94/5/peugeot-208-2015-617-fr.189945.jpg

NEMA NEPOTREBNIH TROŠKOVA

Tehničari firme PEUGEOT vrše neophodne popravke i svaku vam objašnjavaju. To je garancija precizne, profesionalne podrške naših PEUGEOT mreža stručnjaka.

/image/94/6/peugeot-308-2014-126-fr.189946.jpg

KVALITET

Povjeravanjem PEUGEOT mreži provjere i popravke, možete uživati u nizu prednosti. Planovi su po konkurentnim cijenama, a provjere i popravke obavljaju PEUGEOT stručnjaci.