Protokol WLTP

/image/78/8/peugeot_308gti_2015_146_fr-1920x1080.444788.jpg

WLTP

Worldwide Harmonized Vehicle Test Procedure

Protokol WLTP (Worldwide Harmonized Vehicle Test Procedure) će se koristiti za homologaciju vozila unutar Evropske unije. Propisuje nov testni ciklus i nov postupak za mjerenje potrošnje goriva, emisija CO2 i zakonski propisanih štetnih materija lakih vozilai uz standardizirane uvjete (u laboratoriju).

WLTP protokol će zamijeniti prethodni homologacijski postupak (NEDC) koji je stupio na snagu 1992. godine. Od septembra 2017. dalje svi novi modeli koji su u prodaji imaju homologaciju WLTP. Od septembra 2018. dalje će sva novo prodana vozila morati imati homologaciju WLTP. Najnoviji laboratorijski testni protokol će biti uveden u kombinaciji s testom emisija u stvarnim uvjetima vožnje RDE (Real Driving Emission).

Zahvaljujući novom WLTP protokolu, potrošačima će biti dostupne još točnije informacije o potrošnji goriva i emisija CO2 njihovog vozila.

PEUGEOT I NOVI PROTOKOL WLTP

/image/78/9/peugeot-essence-2018-003-fr.444789.jpg

Na području emisija štetnih ispušnih plinova sva Peugeotova vozila koja su opremljena motorima Euro 6.2i već sada dostižu nivoe emisija koji će stupiti na snagu u septembru 2020.

Zahvaljujući osmišljenim tehnološkim odlukama koje su donijete prije uvođenja uredbe (SRCi za dizelske motore i FAPi za benzinske motore), Peugeotova vozila su već dobila homologaciju po WLTP protokolu (koji će za sva osobna vozila biti obavezan od septembra 2018.) koji dosta bolje prikazuje stvarne vozne uvjete klijenata.

Grupacija PSA je već na početku 2015. godine i javno podržala uvođenje ovog novog protokola. Kako bi njezini klijenti bili informirani što je bolje moguće, grupacija PSA započela je kampanju za transparentnost i objavljuje podatke o potrošnji svojih modela već od 2016. godine, a od marta 2018. dalje također i vrijednosti emisija dušikovih oksida (NOx)i kod stvarnih uvjeta vožnje, i to prema protokolu razvijenim zajedno sa dvije nevladine organizacije (T&E i FNE) i pod kontrolom neovisne vanjske skupine (Bureau Veritas).

KOJE PROMJENE UVODI WLTP?

Promijenjeni standardizirani testni postupci

Mjerenje emisija u svrhu planiranja prilagođavanja za osobna vozila. Duže prijeđena razdaljina između ciklusa. Izvođenje testova kod veće brzine. Raznovrsnije i realističnije ponašanje vozila tokom vožnje. Duže trajanje ciklusa.

OD NEDC DO WLTP

Pomoću novog WLTP protokola posebno će se moći detaljnije prikazivati stvarni uvjeti upotrebe vozila i tehnologija s kojima su vozila opremljena tokom postupka homologacije. Za njega su bili propisani strožiji testni uvjeti i dinamičniji profil vožnje od prošlog ciklusa NEDC koji je stupio na snagu 90-tih godina prethodnog stoljeća. Dizajniran je na osnovi stvarnih podataka o vožnji, dok se testni ciklus NEDC zasnivao na teoretičnim profilima vožnje.

S testnim ciklusom WLTP dobijaju se i detaljniji podaci, jer uzima u obzir specifikacije svakog pojedinačnog vozila uključujući svu opcijsku opremu koja može značajno utjecati na potrošnju goriva i emisije CO2. WLTP vrijednosti su u nekim slučajevima za isto vozilo veće od NEDC vrijednosti. To ne znači da je potrošnja goriva slabija, to jednostavno znači da se novo mjerenje zasniva na strožem i dužem testnom ciklusu koji pored toga bolje prikazuje stvarne vozne uvjete vozila.

GLAVNE RAZLIKE IZMEĐU TESTNIH PROTOKOLA

NEDC u usporedbi sa WLTP

NEDC WLTP
Testni ciklus Jedan sam testni ciklus Dinamični ciklus koji realnije prikazuje stvarne vozne uvjete.
Trajanje ciklusa 20 minuta 30 minuta
Razdaljina ciklusa 11 kilometara 23,25 kilometara
Faze vožnje 2 faze, 66 % gradska vožnja i 34 % izvangradska vožnja 4 dinamičnije faze, 52 % gradska vožnja i 48 % izvangradska vožnja
Prosječna brzina 34 km/h 46.5 km/h
Najveća brzina 120 km/h 131 km/h
Utjecaj individualnih opcija Kod ciklusa NEDC nije uzet u obzir utjecaj na emisije CO2 i energetsku efikasnost Uzete su u obzir dodatne karakteristike (koje mogu biti drugačije kod različitih modela)
Mijenjanje brzina Fiksno mijenjanje brzina Točke mijenjanja brzina su preračunate za svako pojedinačno vozilo
Temperature na testu Mjerenja obavljena između 20 i 30 °C Testovi se obavljaju na 23 °C, ispravke za CO2 se izvode na 14 °C

EMISIJE U STVARNIM UVJETIMA VOŽNJE

REAL DRIVING EMISSIONS - RDE

Od septembra 2018. dalje proizvođači će osim WLTP homologacijskog protokola biti dužni da mjere i emisije svojih modela u realnim uvjetima vožnje po ciklusu RDE (Real Driving Emissions), i to za sva vozila koja će se prodavati unutar Evropske unije, a također i u Švicarskoj, Turskoj, Norveškoj, Lihtenštajnu, Izraelu i u Irskoj.

Na RDE testovima će se emisije štetnih ispušnih plinova, kao što su dušikovi oksidi (NOx) i sitne čestice prašine, izmjeriti na otvorenoj cesti zbog realnijih podataka.

FAQ

 • Šta znači WLTP?
 • Šta je ciklus vožnje WLTP?
 • Šta za mene znači WLTP?
 • Šta znači RDE?
 • Šta znači EURO 6?
 • Šta je selektivna katalitička redukcija?

 • Šta je homologacijski postupak?
 • Zašto je potrebno promijeniti homologacijski postu
 • Da li će se povećati potrošnja goriva mog vozila?
 • Koji su rokovi za uvođenje?

WLTP je skraćenica za "Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure" (globalno usklađeni testni postupak za osobna vozila i laka gospodarska vozila).

S ovim novim testnim postupkom će se moći izvesti realnija analiza potrošnje goriva i emisija CO2 vozila. Od septembra 2018. dalje, WLTP protokol će biti obavezan za sva prvi put registrirana vozila. Protokol WLTP će postepeno naslijediti zvanični testni ciklus NEDC (New European Driving Cycle).

Potrošnja goriva i emisije vozila uvijek ovise o stilu vožnje svake pojedinačne osobe, zato su za potrebe WLTP standarda pribavljeni brojni podaci iz cijelog svijeta. Podaci su korišteni za određivanje četiri karakteristične faze sa četiri prosječne brzine: niska, srednja, visoka i vrlo visoka.

Tokom svake faze mjerenja različitih situacija (kočenje, ubrzavanje, zaustavljanje) izvode se na različite načine čime se prikazuju situacije tokom svakodnevne vožnje. Kombinaciju navedenih faza nazivamo "vozni ciklus".

Potrošnja goriva je predstavljena za četiri različite situacije zajedno s kombiniranom ukupnom vrijednošću za vozila na benzinski motor, dizelski motor, hibridni pogon i hibridni pogon na punjenje.

Stupanjem na snagu uredbe WLTP, vrijednosti potrošnje goriva i emisija CO2, navedene u opisnoj dokumentaciji vozila, će znatno detaljnije prikazivati vrijednosti emisija u stvarnim uvjetima vožnje.

Kod WLTP postupka će se također uzeti u obzir sve individualne opcije (npr.: zimske gume ili stakleni krov), će se dobiti realnije vrijednosti koje će se zasnivati na točnoj konfiguraciji vozila.

Budući da su vrijednosti realnije, to naravno znači da će vozila s motorom s unutrašnjim izgaranjem iskazivati više vrijednosti potrošnje goriva i emisija, dok će električna vozila (uključujući vozila na hibridni pogon na punjenje) iskazivati nižu autonomiju. Time se može povećati broj vozila koja će biti u obavezi da plaćaju porez na ispuštanje CO2. Vozila sa WLTP homologacijom i dalje će biti oporezovana prema NEDC ciklusu. Kratkoročno gledano, porezni sistemi koji se zasnivaju na emisijama CO2 neće se mijenjati (porez na ispuštanje CO2, porez na službena vozila).

RDE je skraćenica za "Real Driving Emissions" odnosno emisije u stvarnim uvjetima vožnje. Nov testni postupak omogućuje mjerenje emisija štetnih ispušnih plinova, kao što su dušikovi oksidi (NOx) i sitne čestice prašine.

Kao što mu ime sugerira, mjerenja RDE se izvode na otvorenoj cesti u stvarnim uvjetima vožnje, a ne u laboratoriju. Mjerenja emisija izvodi inteligentni prijenosni uređaj nazvan PEMS (Portable Emissions Measurement System) koji je tokom testa pričvršćen na zadnji dio vozila.

Euro 6 je trenutno važeći ekološki propis koji određuje granične vrijednosti emisija štetnih ispušnih plinova i gornje granične vrijednosti emisija sitnih čestica prašine i dušikovih oksida koji su niži od prethodnog ekološkog propisa Euro 5.

U septembru 2018. ekološki propis Euro 6 ući će u drugu fazu kao propis Euro 6.2. U usporedbi s prethodnom fazom naredni propis će određivati još niže granične vrijednosti emisija sitnih čestica prašine za vozila koja su opremljena benzinskim motorom.

*Važi za nova vozila. Za nove tipove vozila će novi emisijski standardi stupiti na snagu jednu godinu prije.

Za dodatno smanjenje vrijednosti emisija štetnih ispušnih plinova vozila, u ispušne sisteme dizelskih vozila dodatno se ulijeva tekući amonijak nazvan AdBlue®. Selektivna katalitička redukcija (Selective Catalytic Reduction - SCR) sa sredstvom AdBlue® smanjuje emisije dušikovih oksida (NOx) za 90 %. Ostaju samo vodena para, dušik i CO2.

To su svi standardizirani parametri koji obuhvataju posebno testni ciklus i koji se koriste za homologaciju vozila.
S jedinstvenim homologacijskim postupkom se također mogu međusobno usporediti potrošnja goriva i emisije CO2 raznih vozila.
Od 1992. godine dalje na snazi je bio novi evropski vozni ciklus NEDC kojeg će septembra 2018. zamijeniti WLTP.

Utvrđeno je da stari postupak NEDC nije dobro prikazivao stvarne uvjete vožnje naših klijenata.
Objavljene vrijednosti potrošnje koje će biti izmjerene prema WLTP protokolu, još detaljnije će prikazivati vrijednosti potrošnje koje izmjere naši klijenti.

Nove vrijednosti dobijene po WLTP protokolu neće imati nikakav utjecaj na potrošnju vašeg vozila. U usporedbi s ciklusom NEDC, testni postupak WLTP će za isto vozilo samo iskazati višu vrijednost emisija CO2 u gramima po kilometru, jer se radi o detaljnijem i dužem testiranju, što znači da WLTP točnije prikazuje stvarnu situaciju. Drugim riječima, viša vrijednost CO2 ne znači da će potrošnja goriva biti viša, već samo da je vrijednost CO2 realnija zbog drugačijeg načina testiranja vozila.

Vrijednosti po WLTP protokolu se klijentima moraju omogućiti na uvid od:

 • 1. januara 2019 za osobna vozila
 • 1. januara 2020 za gospodarska vozila